8.11.2020

Jäsenmaksu

Jäsenmaksusta yleisesti

Värtsin Takojat ry kuuluu Järvi-Suomen partiolaisiin sekä Suomen partiolaisiin. Lippukuntaamme kuuluvat maksavat jäsenmaksua, josta osuus menee Järvi-Suomen partiolaisten partiopiiriin sekä Suomen partiolaisille. Lippukunnallamme ei ole omaa jäsenmaksua. 


-Partio on edullinen harrastus. Maksamalla noin 60-80 euroa vuodessa saat osallistua lippukuntasi, piirisi ja Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n toimintaan. Samalla kuulut kansainväliseen partioliikkeeseen. Maksuun sisältyy sekä Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n että partiopiirin jäsenmaksu.

Jäsenenä voit osallistua paikallisiin ja valtakunnallisiin retkiin, leireihin, kilpailuihin, tapahtumiin ja koulutuksiin. Jäsenmaksutuloilla keskusjärjestö ja piirit tukevat lippukuntien toimintaa esimerkiksi tuottamalla ja kehittämällä kaiken toiminnan taustalla olevaa partio-ohjelmaa, koulutuksia, tapahtumia ja muita harrastuksen mahdollistavia palveluita. Jäsenmaksuun sisältyy myös partiovakuutus.

Perheen ensimmäinen partiotoimintaan osallistuva jäsen ja kaikki yli 17-vuotiaat partiolaiset maksavat I-maksun. Alennetun II-maksun maksavat saman perheen muut alle 17-vuotiaat partiolaiset. Perhepartiolaisia ovat 4-6-vuotiaat partiolaiset, jotka harrastavat partiota yhdessä läheisensä kanssa.-

-Partio.fi Jäsenmaksut ja laskutus-

-Kaikilla perhepartioon osallistujilla tulee olla Suomen Partiolaisten jäsenmaksu maksettuna. 4-6-vuotiaat maksavat III-luokan jäsenmaksun. 7-vuotiaita ja sitä vanhempia koskevat normaalit partion jäsenmaksut. 0-3-vuotiaat eivät maksa jäsenmaksua. Heillä on partiovakuutus voimassa vanhemman ollessa partion jäsen ja maksanut jäsenmaksun. Heillä ei ole muut jäsenetuudet voimassa.-

-Partio.fi Perhepartio-


Kuva: Partio.fi Jäsenmaksut ja laskutus

Eli maksu koostuu SP-FS osuus + piirin osuus. Summa määräytyy sen mukaan, onko partiolainen 1-, 2-, vai 3-jäsen.

Maksettua jäsenmaksua ei palauteta, jos partiolainen eroaa partiosta.


Jäsenmaksuvapautus

-Jäsenmaksuvapautus voidaan myöntää taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Jäsenmaksuvapautuksella halutaan varmistaa myös vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten mahdollisuus harrastaa partiota. Jäsenmaksusta vapauttamista voi anoa ympäri vuoden, anomus tulee kuitenkin tehdä ennen jäsenmaksulaskun eräpäivää. Jäsenmaksuvapautuksen myöntää Suomen Partiolaiset- FInlands Scouter ry.

Jäsenmaksuvapautuksen anomiseen tarvitset tunnukset Partiorekisteri Kuksaan (PartioID).

Jäsenmaksuvapautusta voi hakea jäsen tai alle 18-vuotiaiden osalta huoltaja. Hakemuslomakkeen voi täyttää vain täysi-ikäisen PartioID-tunnuksilla. Jäsenmaksuvapautuksen hakeminen tapahtuu alla olevalla sähköisellä lomakkeella. Jokaisesta jäsenestä tulee tehdä oma hakemus!- 

-Partio.fi Jäsenmaksut ja laskutus-

Lisätietoa jäsenmaksusta ja jäsenmaksuvapautuksesta tästä.
Tai linkistä: https://www.partio.fi/partiolaiselle/jasenpalvelut/jasenmaksut-ja-laskutus/

Lisätietoa partiovakuutuksesta tästä.
Tai linkistä: https://www.partio.fi/partiolaiselle/jasenpalvelut/partiovakuutus/Partioon ilmoittautuminen tai eroaminen

Sudenpentu ja seikkailija ryhmään ilmoittautuminen

Viikoittain kokoontuvien ryhmien jäsenmäärää on rajoitettu, jotta turvallisuus sekä oppiminen mahdollistuisi. Ryhmän ollessa täynnä lapsi jää jonottamaan vapautuvaa paikkaa. Paikkoja vapautuu, jos ryhmästä joku poistuu tai saamme lisää vetäjiä. Sudenpentu lauman suunniteltu koko on kahdeksan (8) partiolaista ja seikkailija ryhmän koko viisi (5) partiolaista. Ensimmäiset kolme kertaa ovat ilmaisia, jonka jälkeen partiolaisen tiedot kirjataan jäsenrekisteriin ja partiolainen alkaa maksamaan jäsenmaksua.

Ota yhteyttä lippukunnanjohtajaan ja tiedustele ryhmän tilanne.

Lippukunnanjohtaja Elina Raerinne puh. 040 6788 112 / eraerinne@gmail.com


Ilmoittautumisohjeet viikoittain kokoontuviin ryhmiin:

-Ilmoittautumiset sähköpostiin: eraerinne@gmail.com

-Otsikoksi: Partioon ilmoittautuminen

-Viesti kenttään lapsen:

•Etunimet, sukunimi ja kutsumanimi.

•Osoite kokonaisuudessaan

•Maa, jos muu kuin Suomi

•Syntymäaika (Ei henkilötunnusta)

•Kotikunta

•Vähintään yhden huoltajan puh.nmr.


Perhepartioon ilmoittautuminen

Perhepartion jäsenmäärää ei olla rajoitettu, sillä lapset saapuvat paikalle yhdessä aikuisen kanssa. Perhepartioon ilmoittautuminen tapahtuu perhepartion ohjaajalle Soile Luukkaiselle. 
Ensimmäiset kolme kertaa ovat ilmaisia, jonka jälkeen partiolaisen sekä aikuisen tiedot kirjataan jäsenrekisteriin ja partiolainen ja aikuinen alkavat maksamaan jäsenmaksua.

Soilen puh.nmr. 050 5469 954


Partiosta eroaminen

Jos olet käynyt partiossa yhteensä kolme tai alle kolme kertaa, niin eroamista ei tarvitse erikseen tehdä, koska partiolaisen/aikuisen tietoja ei olla syötetty jäsenrekisteriin. 

Yli kolmen partiokerran täyttyessä partiolaisen tiedot kirjataan jäsenrekisteriin. Tällöin eroaminen tapahtuu omilla partio ID-tunnuksilla kuksan sivuilla. Jos eroaminen ei onnistu kuksan kautta niin laita sähköpostia lippukunnanjohtajalle ja pyydä tietojen poistamista jäsenrekisteristä. 
(Lpkj Elina Raerinne eraerinne@gmail.com)

Ohjeet eroamiseen tästä
tai linkistä: https://www.partio.fi/partiolaiselle/jasenpalvelut/jasenmaksut-ja-laskutus/

7.11.2020

Ryhmien ja perhepartion kokoontumiset vuonna 2020-2021Ryhmien kokoontumiset

Sudenpennut ja seikkailijat kokoontuvat partiokololla Tiistaisin klo 18.00-19.30. Sudenpentujen vetäjänä eli akelana toimii Hannaleena Tauro. Seikkailijoiden ryhmän vetäjänä, eli sampona, toimii Sami Koljonen. 

Sudenpennut ja seikkailijat toteuttavat omaa ikäkausi ohjelmaa. Sudenpentuja ovat kaikki 7-9 -vuotiaat partiolaiset. Seikkailijoita ovat 10-12 -vuotiaat partiolaiset.

Laumaillat koostuvat sudenpentujen kirjan tehtävien ja taitomerkkien, eli jälkien suorittamisesta.  Seikkailijat matkaavat eri ilmansuunnissa suorittaen tehtäviä sekä taitomerkkejä eli haasteita. 
Mukaan laumailtaan mahtuu myös pelejä sekä ulkoilua. Joten sudenpentujen ei pidä liiaksi luottaa turkkiinsa ja seikkailijoiden hurjapäisyyteensä, vaan ottaa jokaiselle kerralle myös ulkoiluun sopivat vaatteet. Lisäksi kolon lattia on kylmä ja hieman liukaskin, joten tassujen suojaksi ja seikkailuun mukavuutta tuomaan voi ottaa villasukat tai sisäkengät/töppöset :)  

Sudenpentujen lupaus: Lupaan parhaani mukaan rakastaa Jumalaani, omaa maatani ja maailmaa, toteuttaa sudenpentujen ihanteita ja olla avuksi toisille.

Sudenpentujen ihanteet:
Kunnioittaa toista ihmistä.
Rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä.

Sudenpentujen tunnus: Ole valmis.

Sudenpentujen tervehdys: Oikean käden etu- ja keskisormi nostetaan V- kirjaimeksi otsalle. Kättely tapahtuu partiolaisten tapaan vasemmalla kädellä.

Seikkailijan lupaus: Lupaan parhaani mukaan rakastaa Jumalaani, omaa maatani ja maailmaa, toteuttaa seikkailijoiden ihanteita ja olla avuksi toisille.

Seikkailijan ihanteet:
Kunnioittaa toista ihmistä.
Rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä.
Olla luotettava.

Seikkailijan tunnus:
Ole valmis

Seikkailijoiden tervehdys: Oikean käden etu-, keski- ja nimetönsormi nostetaan otsalle. Peukalo ja pikkusormi yhdistyvät ja tekevät o-kirjaimen. Kättely tapahtuu partiolaisten tapaan vasemmalla kädellä.


Käy tutustumassa sudenpentujen ohjelmaan tästä.

Täältä voi kurkistaa sudenpentujen käsikirjaan.

Käy tutustumassa seikkailijoiden ohjelmaan tästä.

Täältä voit kurkistaa seikkailijoiden aktiviteettikorttiin. 

Perhepartio

-Perhepartio on uusi toimintamuoto, joka mahdollistaa yhteistä toimintaa koko perheelle partion arvojen mukaisesti. Perhepartio-ohjelma koostuu kuudesta aktiviteettikokonaisuudesta, jotka ovat arjen taidot, retkeilytaidot, kädentaidot, ulkoilutaidot, luontotaidot sekä lippukunnan toimintaan tutustuminen. Jokainen aktiviteetti on tarkoitettu tehtäväksi useamman kerran partiovuosien aikana  -Partio-ohjelma/perhepartio-

Perhepartion ohjaajana toimii Soile Luukkainen puh. 050 5469 954. Perhepartio kokoontuu kerran kuussa toteuttaen perhepartion ohjelmaa. Perhepartioon saavat tulla koko perhe ikään katsomatta. Kuitenkin lapsella tulee olla aikuinen mukana joka perhepartio kerta. Jokaiselle kerralle perhe voi varata välipalaa. Perhepartio kokoontuu partiokololla, jossa toiminta tapahtuu tai lähdetään ohjatusti luontoon/muualle ympäristöön. 

Perhepartio kokoontuu kerran kuussa lauantaisin klo 13.00 alkaen. Kesto n. 2 h ja retkikertoina hieman pidempään.

Perhepartion kokoontumiset: 
-21.11.2020
-12.12.2020
-23.01.2021
-20.02.2021
-20.03.2021
-24.04.2021
-22.05.2021

 
Perhepartioon voit tutustua tästä.

Värtsin Takojat Ry

Värtsin Takojat ry (VäTa) on Tohmajärveläinen partiolippukunta, joka perustettiin vuonna 1988 Värtsilässä. Värtsin Takojat kuuluu Järvi-Suomen partiolaisiin sekä Suomen partiolaisiin. Noudatamme toiminnassamme Järvi-Suomen partiolaisten sekä Suomen partiolaisten partio-ohjelmaa. 

VäTa:n partiokolo sijaitsee Värtsilän Koulun pihapiirissä osoitteessa Värtsiläntie 119, 82675 Niirala.

Vetäjinä vuonna 2020-2021 toimivat Hannaleena Tauro (sudenpennut) sekä Sami Koljonen (seikkailijat). Perhepartion ohjaajana toimii Soile Luukkainen. 

Lippukunnan johtajana toimii Elina Raerinne. Lippukunnan asioissa voi ottaa yhteyttä lippukunnanjohtajaan. 

Puh. 040 6788 112 Sähköposti. eraerinne@gmail.com